Maximianus
Ex. Raplee
M.4786 | K.3276v Alexandria
E.4093(1) 8.0g | 19mm
M.4939 | K.____ Homonoia
E.4141(5) 7.5g | 19mm
M.4976 | K.3311 Herakles
E.4130(6) 6.9g | 20mm
M.5164 | K.3342v Elpis
E.4114(10) 8.8g | 19mm