Otacilia Severa
M.3681 | K.2769 Alexandria
E.3535(4) 13.2g | 23mm
Ex. Delger
M.3695 | K.2774v Eusebia & altar
E.3549(5) 11.9g | 23mm